Weesfietsen

De Fietsambassade Gent haalt op geregelde tijdstippen weesfietsen en fietswrakken op uit het straatbeeld. We reageren op meldingen van burgers, van de Gemeenschapswacht, … en controleren zelf met regelmaat alle openbare fietsenstallingen.

  • Fietswrakken en fietsen zonder fietsslot worden onmiddellijk opgehaald en naar het Fietsendepot gebracht.
  • Fietsen waarvan er een vermoeden is dat ze achtergelaten zijn, labelen we. Na 2 weken worden de fietsen waar het label nog onveranderd aanhangt, ook opgehaald.
  • Merk je zelf een zwerf- of weesfiets op? Meld het ons via dit formulier.
     

Labelen: hoe gaan we te werk?

Fietsen die in openbare fietsenrekken geparkeerd staan, worden enkel door ons gelabeld als ze er verwaarloosd uitzien, of als er een indicatie is dat ze al lange tijd onbewogen in de stalling staan. Enige tijd later controleren we of het label er van is gehaald (en dus waarschijnlijk in gebruik is) of er nog aanhangt (en dus wijst op een weesfiets).

Naargelang de locatie gebruiken we hiervoor een verschillend labelsysteem.

In de meeste gevallen wordt het label bevestigd aan het stuur. Dit kan gaan om een groen, blauw, wit of rood label, naargelang de situatie. In de meeste gevallen krijgt de gebruiker enkele weken de tijd om het label op te merken & te verwijderen. Enkel in geval van het rode label wordt de fiets zeer snel (onmiddellijk, of binnen de 2 dagen) verwijderd, omdat ze gevaarlijk gestald staat.

Op de fietsenparkings van stations Gent Sint-Pieters of Gent Dampoort wordt op een andere manier gewerkt. Een fietsbandje wordt bevestigd rond het achterwiel. Een blauw label rond het achterwiel is er een van APCOA, het bedrijf dat de controle doet aan Gent Sint-Pietersstation. Witte labels zijn er van De Fietsambassade.

Aan de stations worden drie keer per jaar alle fietsen voorzien van een bandje, met drie weken later de ophaling van alle fietsen waar het bandje nog intact is.