Openbare fietsenstallingen

Gent telt ruim 13.000 fietsenstallingen en dit aantal stijgt jaarlijks. Toch blijft er in woonstraten met veel fietsers soms een sterke behoefte aan (extra) fietsenstallingen. Daarom is de Stad Gent gestart met de opmaak van een fietsparkeerplan. Wijk per wijk worden de noden in kaart gebracht, aangevuld met de suggesties van de burgers en objectieve cijfers zoals onder andere de bevolkingsdichtheid.

Ondervind je dat er in jouw straat of wijk nood is aan (bijkomende) fietsenstallingen, dan kun je dat doorgeven via het suggestieformulier. Is er een fietsenstalling beschadigd of verplaatst? Laat het ons weten via de formulieren 'melding probleem fietsenstalling' .

Veel fietsenstallingen zijn ook opgenomen op de fietsrouteplanner.

Plaatsing en onderhoud van fietsenstallingen

Een team van De Fietsambassade Gent plaatst en onderhoudt de openbare fietsenstallingen. Het onderhoud gebeurt in zones. Dit kan gaan van het vastzetten van losgekomen fietsenstallingen tot het verwijderen van afval en onkruid. Ook weesfietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestelde fietsen en fietswrakken worden verwijderd via het vooraf ‘labelen van fietsen’. De fietsen worden naar het fietsendepot gebracht.

Is er in jouw buurt een fietsopruimactie nodig? Laat het ons weten via het formulier 'melding achtergelaten fiets'.