Onderhoud voor studenten

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van jouw fiets. Tijdig de banden oppompen, de ketting smeren, de spaakspanning nakijken is noodzakelijk. Je kan hiervoor steeds terecht in de verschillende fietsherstelplaatsen.

Structureel onderhoud

Een structureel onderhoud is niet verplicht.

Je kan steeds langs komen om je fiets te laten nakijken: de ketting smeren of aanspannen, de remmen bijregelen...

Lichtampules, de ketting, buitenbanden en remblokken worden gratis vervangen bij natuurlijke slijtage. Andere herstellingen worden aangerekend.