Contract verlengen als personeelslid

Op het einde van het contract breng je de fiets gewoon terug naar het centraal verhuurdepot, waar hij volledig nagekeken wordt. Als de fiets piekfijn in orde is, krijg je de waarborg volledig terug (hetzij in cash, hetzij op je bankrekening). Zijn er echter herstellingswerken nodig, of moet de fiets schoongemaakt worden, dan zal het bedrag dat daarvoor nodig was van de waarborgsom worden afgehouden.

Een vriend, familielid kan eventueel de fiets binnen brengen in jouw plaats. Breng jouw fiets tijdig binnen, bij laattijdig inleveren van de fiets wordt een boete aangerekend.

Je kan natuurlijk ook beslissen de fiets verder te huren. Je huurcontract verlengen kan op voorwaarde dat de fiets volledig werd nagekeken en hersteld. Dat kan in onze centrale verhuurlocatie. Als de fiets in orde wordt bevonden door de verantwoordelijke daar zal die het nazicht invoeren in ons verhuursysteem, zodat een verlenging van je contract mogelijk wordt.

Om jouw huurovereenkomst te verlengen, kom je persoonlijk langs. Indien je zelf niet kan langs komen, kan de huurovereenkomst uitzonderlijk verlengd worden door verwanten in eerste of tweede graad op basis van een door de huurder verleende volmacht (een model van volmacht kan opgevraagd worden via mail waarbij je ook duidelijk moet aangeven waarom het niet mogelijk is om zelf langs te komen).