Over ons

Fietsdienstverlening in Gent wordt gebundeld

Op 1 juli 2017 gaat de Stad Gent van start met ‘De Fietsambassade Gent’. Het stadsbestuur wil fietsgerichte partnerschappen als vzw studentENmobiliteit (SEM) en vzw Max Mobiel bundelen in één herkenbare organisatie voor fietsdienstverlening. En het gaat verder dan dat: het nieuwe EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap) heeft de ambitie om te fungeren als contactpunt voor alle vragen en info over het gebruik van de fiets in Gent.

Deze organisatie wil ook nieuwe kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleert. ‘De Fietsambassade Gent’ wil dat doen op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie.

 

Stad Gent zet in op fietsen

De Stad Gent is een pionier in Vlaanderen op het vlak van fietsbeleid en heeft de ambitie om verder uit te groeien tot een toonaangevende fietsstad. Bij de opmaak van het Mobiliteitsplan stelde de Stad zich de ambitie een integraal fietsbeleid te ontwikkelen met een herkenbare fietsdienstverlening voor iedereen die fietst in Gent. De oprichting van ‘De Fietsambassade Gent’ wil daaraan bijdragen.

 

Fietsen in Gent is historisch gegroeid

In 1993 werd met het Fietsbeleidsplan een basis gelegd voor fietsroutes op maat van een grootstedelijke ruimtelijke structuur. Sindsdien heeft de Stad sterk geïnvesteerd in zowel fietsinfrastructuur, diverse flankerende maatregelen zoals bijvoorbeeld communicatiecampagnes en fietsstallingenbeleid, als in fietsgerichte partnerschappen als vzw StudentEnMobiliteit (SEM) en vzw Max Mobiel.

Met het Mobiliteitsplan trekt de Stad de lijn verder door naar een integraal fietsbeleid, herkenbare fietsdienstverlening voor iedereen die fietst in Gent, fietsparkeerinitiatieven en aandacht voor mensen met 'mobiliteitsarmoede'.

In deze context streeft de Stad naar een geïntegreerde samenwerking tussen de eigen diensten, de vzw SEM en de vzw Max Mobiel. Dit zijn twee organisch gegroeide initiatieven die in Gent elk voor specifieke doelgroepen fietsactiviteiten vervullen. De Stad stelt daarbij het behoud van tewerkstelling voor alle betrokken werknemers in reguliere en sociale economie voorop.