Welkom bij De Fietsambassade

De Fietsambassade is pionier in fietsplezier. 
Je kan bij ons terecht voor fietsverhuur, fietsherstel, fietsparkeren, innovatie en fietscultuur. Daarbij zetten we maximaal in op sociale tewerkstelling.
 

De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mede opgericht door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, LUCA, Odisee en HoGent.

 

Fietsherstel en -verhuur

In 5 Fietspunten verspreid over Gent bieden we fietsherstel en -verhuur aan. Iedereen kent natuurlijk de populaire studentenfietsen maar daarnaast zijn er nog 16 verschillende types fietsen te huur. We herstellen fietsen van Gentenaars zodat ze veilig op pad kunnen in de stad.

 

Innovatie en fietscultuur

We stimuleren en faciliteren het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.
Zo bevorderen we de overstap naar een betere en duurzame mobiliteit in Gent en bouwen we Gent uit tot een toonaangevende fietsstad in Europa. Dit doen we samen met alle belanghebbenden.

 

Fietsparkeren en weesfietsenbeheer

Het Fietsendepot van De Fietsambassade is verantwoordelijk voor het plaatsen van tijdelijke en permanente fietsparkeerplaatsen. Daarnaast onderhouden we de fietsrekken ook en halen we achtergelaten weesfietsen op.

 

Sociale tewerkstelling

De Fietsambassade zet maximaal in op sociale tewerkstelling. Zo behaalden we in juni 2021 ook het kwaliteitslabel Qfor-WSE. Dat label werd speciaal ontwikkeld voor organisaties in sociale economie en legt kwaliteitseisen op op vlak van: dienstverlening en communicatie naar klanten; opvolging, ondersteuning en begeleiding van zowel medewerkers in een tewerkstellingstraject als reguliere medewerkers; zakelijk en financieel beheer van de organisatie.

Mis niks van De Fietsambassade.

Lees meer