Privacyverklaring

De Fietsambassade Gent zal de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy behandelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door het verzenden van deze gegevens geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken ter aanwending van onze dienstverlening. Deze informatie zullen wij enkel delen met de collega’s die instaan voor de uitvoering van onze activiteiten. Uw gegevens worden niet met externen gedeeld of voor andere doeleinden gebruikt die los staan van onze dienstverlening.

U heeft steeds het recht uw gegevens in te zien alsook foute gegevens te corrigeren. U kan ook uw gegevens laten wissen. Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze gebruikt worden kan u dat steeds melden via privacy.defietsambassade@stad.gent. Bovendien heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.