5 dingen om te onthouden van Velo-city 2023

We trokken vorige week naar Velo-city in Leipzig. Onze aanwezigheid daar was deze keer extra speciaal aangezien het internationale fietscongres in 2024 in onze thuisstad Gent zal plaatsvinden. De workshops en lezingen waren bijzonder interessant dus willen we jullie deze korte samenvatting niet ontzeggen!

Over sterk leiderschap

Het centrale thema van het congres was “Leading the transition”. De focus lag op het belang van sterk leiderschap om actie in gang te zetten. Het belang van participatie kwam uitgebreid aan bod. Daar tegenover werd ook de verantwoordelijkheid van beleidsmakers benadrukt om, na het beluisteren van de meningen, moedige keuzes te durven maken.

'Nothing about them without them'

Wanneer er plannen worden gesmeed of oplossingen worden gezocht om fietsen inclusiever te maken voor bepaalde doelgroepen, gebeurt dat vaak zonder aanwezigheid van die groep. Jammer, want zij hebben vaak unieke kennis en inzichten die bijzonder waardevol zijn. Personen uit de relevante doelgroepen actief betrekken, is dus de boodschap.

Zo leerden we bijvoorbeeld over een project van Provélo voor doven en slechthorenden. Door mensen uit die doelgroep te bevragen, leerden ze dat zij perfect in staat zijn om te fietsen maar dat het handig zou zijn om aan andere weggebruikers te signaleren dat ze niet horen. Ook hebben zij, net als veel andere weggebruikers, baat bij goed aangelegde openbare ruimte waarin bv. fietsers gescheiden worden van auto’s en voetgangers.

Binnen het thema inclusie mochten wij met De Fietsambassade het podium op om enkele van onze ervaringen te delen. We hadden het onder andere over fietslessen voor volwassenen, de fietscoach en de fietstaxi voor minder mobiele personen. Kom hier meer te weten over deze thema's.

Cargofietsen in de kijker

Naast fietsvervoer voor mensen lag de focus ook fel op het vervoeren van goederen. Niet onlogisch, aangezien uit onderzoek blijkt dat 50 % van goederentransport met de fiets kan gebeuren. Vooral voor de last-mile logistiek in steden kan het een oplossing zijn voor mobiliteitsproblemen. Met last-mile logistiek wordt bedoeld: het laatste gedeelte van de weg die een product of pakketje moet afleggen.

Het is een trend die we steeds meer zien: zo heb je in Gent bijvoorbeeld fietskoerierdienst Cargo Velo en biedt Brussel via Urbike advies op maat aan voor bedrijven over goederentransport per fiets. 

We willen leefbare steden voor de toekomst

A better city for children is a better city for everyone” - Urban 95 Network

Om een echte fietsstad te worden, is het essentieel om een aangenaam leefklimaat te creëren met infrastructuur op mensenmaat. Fietsen stimuleren is een middel om het hoofddoel te bereiken: leefbare steden waar ook kinderen zich vrij en veilig kunnen bewegen. Steden waar mobiliteit plaatsvindt met zo weinig mogelijk negatieve impact.

'The loud minority' en onzichtbare voorstanders

Ooit al gehoord van "the loud minority"? Het is een herkenbaar fenomeen voor mobiliteitsprofessionals in heel Europa waarbij een kleine minderheid fel oppositie voert tegen veranderingen. Dit terwijl de grote groep voorstanders of tevreden burgers vaak onzichtbaar blijft. Doordachte participatietrajecten kunnen hierbij helpen, al is het ook dan vaak niet mogelijk om iedereen tevreden te stemmen. Verschillende sprekers riepen op om meer van je te laten horen wanneer je wel voorstander bent, zodat niet enkel die "loud minority" het gesprek overheerst.

Belgische goesting

Er was een ruime en enthousiaste Belgische delegatie, wat duidelijk maakt dat er in België vanuit verschillende hoeken veel goesting is om verder in te zetten op de fiets. Velo-city 2024 in Gent zal ongetwijfeld een boost geven aan nieuwe samenwerkingen en intiatieven in Gent, Vlaanderen en België.

Trouwens: we zijn volop op zoek naar goede ideeën, leuke projecten en helpende handen voor de editie van volgend jaar. Wil jouw organisatie meewerken aan Velo-City Gent 2024? Geef ons dan een seintje op info.defietsambassade@stad.gent.

 

Lees hier meer over Velo-City 2024 in Gent.

 

Dernière modification
16/05/2023 - 16:19