Openbare fietsenstallingen

In Gent zijn er meer dan 13 000 fietsenstallingen en er komen er elk jaar bij. Zo kunnen fietsers hun fiets dichtbij parkeren. Bekijk het overzicht van de fietsenstallingen op de overzichtskaart.

Plaatsing en onderhoud van de Gentse fietsenstallingen

De Stad Gent maakt een fietsparkeerplan op en bekijkt hoeveel stallingen elke wijk nodig heeft. Een team van De Fietsambassade plaatst en onderhoudt de openbare fietsenstallingen. 

De Fietsambassade verwijdert ook weesfietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen en fietswrakken. Meer informatie over fietsontruimingen lees je hier.

Laat van je horen

 

Check ook onze tips om fietsdiefstal te voorkomen.