Welkom bij De Fietsambassade

De Fietsambassade is pionier in fietsplezier

Je kan bij ons allerhande fietsen huren en je fiets laten herstellen. Daarnaast staan we ook in voor alle fietsparkings en fietsinnovaties in het Gentse. Met onze bijna 100 collega's timmeren we zo elke dag aan een bruisende fietscultuur voor de stad Gent. We zetten daarbij maximaal in op sociale tewerkstelling.

De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mede opgericht door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, LUCA, Odisee en HoGent. Onze organisatie ontstond in 2017 uit de samensmelting van vzw SEM, vzw Max Mobiel en het Fietsendepot van het Mobiliteitsbedrijf. 

Voorzitter: Filip Watteeuw

Ondervoorzitter: Pieter Van Vooren

Onze missie: het gebruik van de fiets als duurzaam vervoermiddel stimuleren en ondersteunen via kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.

 

Thema's

Fietsherstel en -verhuur

In 5 Fietspunten verspreid over Gent bieden we fietsherstel en -verhuur aan. Iedereen kent natuurlijk de populaire studentenfietsen maar daarnaast zijn er nog 23 verschillende types fietsen te huur. We herstellen fietsen van Gentenaars zodat ze veilig en vlotjes op pad kunnen in de stad.

Innovatie en fietscultuur

We stimuleren en faciliteren het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.
Zo bevorderen we de overstap naar een betere en duurzame mobiliteit in Gent en bouwen we Gent uit tot een toonaangevende fietsstad in Europa. Dit doen we samen met alle belanghebbenden.

Fietsparkeren en weesfietsenbeheer

Het Fietsendepot van De Fietsambassade is verantwoordelijk voor het plaatsen van tijdelijke en permanente fietsparkeerplaatsen. Daarnaast onderhouden we de fietsrekken en halen we achtergelaten weesfietsen op.

Sociale tewerkstelling

De Fietsambassade zet maximaal in op sociale tewerkstelling. Zo behaalden we in juni 2021 ook het kwaliteitslabel Qfor-WSE. Dat label werd speciaal ontwikkeld voor organisaties in sociale economie en legt kwaliteitseisen op op het vlak van: dienstverlening en communicatie naar klanten; opvolging, ondersteuning en begeleiding van zowel medewerkers in een tewerkstellingstraject als reguliere medewerkers; zakelijk en financieel beheer van de organisatie.

 

Meer weten? Check ons jaaroverzicht van 2022 en 2021.