Welkom bij De Fietsambassade

De Fietsambassade is pionier in fietsplezier

De Fietsambassade ondersteunt fietsen en fietscultuur in Gent via dienstverlening.

  • Je kan in onze Fietspunten diverse fietsen huren en je fiets laten herstellen.
  • We zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van alle fietsparkings in het Gentse (met uitzondering van NMBS-station Gent-Sint-Pieters).
  • We zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van Gentse wrakfietsen. We zetten in op hergebruik van onderdelen uit deze wrakfietsen en bouwen refurbished tweedehandsfietsen.
  • We zetten projecten en experimenten op en brengen zo fietsinnovatie naar Gent.
  • We zetten in op inclusie, om vervoersarmoede tegen te gaan en fietsen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Dit doen we met de fietstaxi voor minder mobiele personen, fietslessen, de fietscoach en de verkoop van tweedehandsfietsen aan kansentarief.

Met onze bijna 100 collega's timmeren we zo elke dag aan een bruisende fietscultuur voor de stad Gent. We zetten daarbij maximaal in op sociale tewerkstelling en leiden nieuwe collega's op in ons eigen opleidingscentrum Bidon.


 

Structuur en historiek

De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mee opgericht door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, LUCA, Odisee en HoGent. 

Onze organisatie ontstond in 2017 uit de samensmelting van vzw Student En Mobiliteit, vzw Max Mobiel (die wel nog steeds bestaat voor een andere activiteit) en het Fietsendepot van het Mobiliteitsbedrijf. 

Onze voorzitter is Filip Watteeuw, ondervoorzitter Sebastien Malfait.