Wat ons inspireerde in fietsstad Groningen

We trokken onlangs enkele dagen naar Groningen om kennis en inspiratie op te doen over hun fietsbeleid.

“De Fietsambassade Gent is altijd op zoek naar manieren om fietsen in Gent nog beter en vanzelfsprekender te maken en om de Gentse fietsers de beste service aan te bieden. Daarvoor halen we graag inspiratie bij onze noorderburen die bouwen aan een echte fietsstad. Nederland is echte wereldtop wat betreft fietsinfrastructuur en andere randvoorwaarden voor een fietsvriendelijke omgeving. In fietsstad Groningen bekeken we best practices en dachten we samen met onze collega’s van het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent na hoe we deze inspiratie kunnen inzetten in onze eigen stad. Ook het uitwisselen van ideeën en ervaringen met onze Nederlandse collega’s ter plekke was erg waardevol, we zullen deze contacten zeker koesteren zodat we kunnen blijven van elkaar leren.” - Projectmedewerker Laura van De Fietsambassade

Dit zijn enkele opvallende realisaties die we in Groningen zagen.

Bemande fietsenparkings

In Groningen zijn een stevig aantal fietsenparkings bemand met een steward. Die zorgt ervoor dat de fietsenrekken correct worden gebruikt, ziet er zo goed mogelijk op toe dat er geen fietsen gestolen worden en houdt de parking proper. 

Ook opvallend: de goede verlichting, één ondergrondse parking had zelfs een rolband om naar beneden en boven te gaan en nog een andere lag onder een groendak.

Fietsenparkings Groningen

 

Weesfietsenbeleid

Net zoals in Gent is ook een Groningen een stevig weesfietsenbeleid nodig om zo veel mogelijk parkeerruimte beschikbaar te houden. Ook daar werken ze met labels om fietsen die te lang ongebruikt blijven staan, weg te halen. Die fietsen worden wel minder lang in het depot bewaard dan bij ons (4 weken versus 3 maanden). Anders dan bij ons moeten mensen er € 25 betalen als ze hun fiets oppikken in het depot.

Op enkele plekken in de stad worden fietsen die fout geparkeerd staan ook actief weggehaald. Dit gebeurt wel enkel waar voldoende kwalitatieve parkeergelegenheid is.

Alle fietsen die in het depot in Groningen binnenkomen, krijgen een plekje op de website Verloren of Gevonden.

Ontdek hier meer over ons eigen beleid rond fietsontruiming.

Weesfietsenbeleid Groningen

 

Lockers in fietsenparkings

In enkele van de fietsenparkings vind je er lockers die onder andere gebruikt kunnen worden om de batterij van je elektrische fiets op te laden.

Lockers fietsenparkings Groningen

 

Fietsenzaken die inzetten op sociale tewerkstelling

Gelijkaardig aan onze Fietspunten werkt ook de stad Groningen via WerkPro samen met enkele fietszaken zoals Refidé om werknemers op te leiden en zo klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Ze zetten net als ons in op fietsherstel en fietsverhuur maar daarnaast ook op fietsverkoop.

Refidé Groningen

 

Straatparkeren

Het fietsparkeren op straat pakken ze in Groningen wat anders aan dan in Gent. Er wordt meer gebruik gemaakt van parkeervakken zonder fietsrekken. Bovendien staan op sommige plekken soms stewards die mensen aanspreken om hun fiets correct te parkeren. 

 

Conflictvrije kruispunten

Op deze kruispunten hebben auto's en fietsers apart groen licht. Eerst de auto's in een richting, dan de auto's in een andere richting en dan de fietsers uit alle richtingen. Als het regent, wordt het op sommige kruispunten ook iets sneller groen voor fietsers.

 

Laatst gewijzigd
vr 22 okt 2021