Fietsontruiming

De Fietsambassade ontruimt hinderlijk geparkeerde fietsen. Dit gebeurt op het openbaar domein in opdracht van De Stad Gent of op privaat domein in opdracht van de eigenaar.

Inhoud van deze pagina:

Waarom worden fietsen ontruimd?

​Er zijn verschillende redenen waarom we fietsen ontruimen:

  • Fietsen die in een tijdelijke fietsenstalling stonden. Dit wordt altijd weergegeven met een bord aan de fietsenstalling.
  • Fietsen die in een fietsenstalling stonden die vrijgemaakt moest worden voor werken, een evenement of een andere reden. We kondigen dit minstens 1 week vooraf aan met borden en een ontruimingslint. Enkel bij hoogdringendheid kunnen de stallingen en fietsen op kortere termijn weggenomen worden. Bij gevallen van hoogdringendheid geeft De Fietsambassade je een diefstalveilig slot terug als we je fietsslot hebben moeten doorslijpen.
  • Achtergelaten fietsen (weesfietsen) of fietswrakken die onnodig plaats innemen. Dat zijn fietsen die er verwaarloosd of achtergelaten uitzien. Meer informatie hierover vind je verder op deze pagina.  

Wat gebeurt er met ontruimde fietsen? Hoe krijg je je fiets terug?

Fietspuntmedewerkers halen studentenfietsen op en brengen die naar Fietspunt Kattenberg waar je ze kan komen halen.

Andere huurfietsen van De Fietsambassade worden opgehaald en staan in het Fietspunt Gent Sint-Pieters.

Alle andere ontruimde fietsen brengen we naar het Fietsendepot waar ze 3 maanden bewaard worden. Dit is de wettelijke bewaartermijn. Je kan je fiets daar zelf gaan zoeken met de hulp van onze medewerkers. Neem zeker de sleutel van je fietsslot mee of een ander bewijs dat de fiets van jou is.

Is je fiets gemarkeerd? Dan is het nog makkelijker. Zodra hij opduikt, nodigt het Fietsendepot je automatisch uit om jouw fiets te komen ophalen.

Wat met ontruimingen aan de treinstations?

Aan de NMBS stations Gent Sint-Pieters en Dampoort gebeurt 3 keer per jaar een controle. Een fiets mag in de stationsomgevingen maar 3 weken blijven staan. Alle fietsen krijgen dan een label rond het achterwiel. Na 3 weken worden alle fietsen waarbij het label nog intact is (en dus niet doorgescheurd door gebruik van de fiets) opgehaald.

Voor Gent-Sint-Pieters gebeurt dit door de firma Apcoa, voor Dampoort door De Fietsambassade.

Fietsen die ontruimd worden uit de fietsenstallingen onder of rond station Gent Sint-Pieters worden bewaard door de firma APCOA in opdracht van de NMBS. Contacteer APCOA via +32 (0)473 33 89 11.

Hoe wordt bepaald wat een weesfiets is?

Fietsen die er verwaarloosd of achtergelaten uit zien, labelen we. Dit gebeurt meestal aan het stuur. We checken na 3 weken of het label nog aan de fiets hangt. Hangt het er nog, dan toont dat aan dat de fiets niet gebruikt is en wordt die ontruimd.

Heb je een achtergelaten fiets gezien? Laat het ons weten via dit formulier of met je smartphone via de Meldingsapp Gent. Deze kan je downloaden in de Google Play app (Android-gebruikers) of de iOS app store (iOS-gebruikers). ​